Teknologiapainotteinen opetus yläkoulussa

Tarkoitus on kehittää opetusta ja koulun toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti sekä tuottaa teknologiakasvatukseen, käden taitoihin, tietotekniikkaan ja matemaattis-luonnontielliseen opetukseen uusia, innovatiivisia toimintatapoja. Sähköisiä oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä hyödynnetään, mutta myös tuotetaan itse. Teknologiataitoja sivutaan ja kehitetään useissa oppiaineissa.

Teknologialuokalla asiaan perehdytään projektityöskentelyllä, omien havaintojen ja kokeilujen kautta sekä itse mallintaen ja tuottaen. Pyritään paperittomaan kouluun, jossa kursseja pidetään osittain tai kokonaan sähköistä materiaalia käyttäen. Luokan opetuksessa hyödynnetään tabletteja, luonnontieteiden mittausjärjestelmiä sekä erilaisia suunnittelu- ja simulointiohjelmia. Käsityön opetuksessa perehdytään robotiikkaan ja automaatioon.