Teknologiapainotteinen opetus alakoulussa

Tavoitteena on tarjota leikinomainen lähestymistapa tekniikkaan.  Käytännönläheisissä työtavoissa painotetaan kokeilunhalua ja yhteistyötaitoja. Teknologiakasvatus huomioidaan erityisesti ympäristö- ja luonnontiedossa, käsitöissä, kuvataiteessa ja matematiikassa. Varsinaista opetussuunnitelmallista painotusluokkaa ei alakoulussa ole, mutta oppilaille tarjotaan teknologiaan liittyviä valinnaisaineita.