Teknologiapainotteinen opetus alakoulussa

Tavoitteena on tarjota leikinomainen lähestymistapa tekniikkaan.  Käytännönläheisissä työtavoissa painotetaan kokeilunhalua ja yhteistyötaitoja. Teknologiakasvatus huomioidaan erityisesti ympäristö- ja luonnontiedossa, käsitöissä, kuvataiteessa, fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa. 

Varsinaista opetussuunnitelmallista painotusluokkaa ei alakoulussa ole, mutta oppilaille tarjotaan teknologiaan liittyviä valinnaisaineita. Koulussa järjestetään tiedepajapäivä, pidetään tiedekerhoa ja tutustutaan robottirakenteluun.