Teknologiapainotus

Koulullemme valitaan vuosittain teknologiapainotukseen 7. luokalta lähtien 20-24 oppilasta soveltuvuuskokeen perusteella. Opetussuunnitelmallinen painotus näkyy oppilaalle useissa oppiaineissa. Varsinaisia painotusaineita ovat luonnontieteet, käsityö ja matematiikka. Oppimisessa hyödynnetään uutta teknologiaa sekä sähköistä materiaalia. Perehtyminen teknologiaan tapahtuu myös käytännöllisellä tavalla itse mallintaen ja tuottaen. Yhteistyö alueen muihin oppilaitoksiin ja yrityselämään on tiivistä. Oppilailla on opiskelukäytössä langattomaan verkkoon kytketty henkilökohtainen tablettitietokone. 

Hakuaika painotusluokalle on joulu-tammikuussa. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Soveltuvuuskoe pidetään helmikuun alussa.