Poissaolot

Luokanopettaja tai -ohjaaja seuraa luokkansa oppilaiden koulunkäyntiä. Jos oppilas on sairas, huoltajan on ilmoitettava poissaolosta luokanopettajalle tai -ohjaajalle heti samana päivänä.

Oppilaan on pyydettävä opettajaltaan lupa kaikkiin etukäteen tiedettyihin poissaoloihin. Luokanopettaja tai -ohjaaja voi myöntää 1-5 päivän poissaololuvan, pidemmistä poissaoloista päättää rehtori. Loma-anomuskaavakkeen voi tulostaa viereisestä linkistä tai pyytää sitä luokanopettajalta tai -ohjaajalta. Luvat on anottava hyvissä ajoin ennen aiottua poissaoloa, jotta oppilaalle ehditään selvittää, miten hän suorittaa poissaolonsa aikaiset koulutyöt.