Järjestyssäännöt

Kaukajärven koulun oppilaana noudatan koulun järjestyssääntöjä, jotta
koulutyö sujuu rauhallisesti, turvallisesti ja viihtyisästi. Kouluaikaa ovat
työjärjestyksen mukaiset työpäivät, koulun järjestämät retket, tilaisuudet
ja koulumatkat.

1. Noudatan koulun sääntöjä ja hyviä tapoja.

2. En hyväksy kiusaamista. En osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen 

tai vaaran tuottamiseen.

3. Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja
kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina. Ollessani pois koulusta
selvitän tehdyt tehtävät ja kotitehtävät.

4. Annan muille työrauhan.

5. Kielenkäyttöni on asiallista ja kohteliasta.

6. Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta
ilmoitan opettajalle. Olen velvollinen korvaamaan tahallisesti
aiheuttamani vahingot.

7. Olen itse vastuussa kouluun tuomistani tavaroista. En tuo kouluun vaaralliseksi luokiteltavia tavaroita. En käytä
matkapuhelinta tai muita vastaavia laitteita koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa.

8. En poistu koulupäivän aikana koulualueelta ilman opettajan lupaa.

9. En tuo kouluun enkä juo koulun aikana energiajuomia.

10. En käytä enkä pidä hallussa tupakkatuotteita tai päihteitä.