Vihreä lippu

Kaukajärven koulu on Vihreä lippu- koulu. Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajantoimijoille. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan. Vihreässä lipussa toteutuvat kestävän kehityksen eri näkökulmat.

Lisätietoa Vihreä lippu- ohjelmasta löydät osoitteesta vihrealippu.fi.

Oppilaiden ympäristöraati on Vihreän lipun tärkein toimija. Raatiin ovat tervetulleita kaikki ympäristöasioihin vaikuttamisesta kiinnostuneet oppilaat. Raatilaiset osallistuvat ympäristökoulutuksiin ja oppivat, miten ympäristöasioihin voidaan vaikuttaa. He suunnittelevat ja toteuttavat opettajien ympäristötyöryhmän kanssa koulumme ympäristötoimintaa.

Keväällä 2017 alkaneelle 1,5 vuotta kestävälle toimintakaudelle ympäristöraati valitsi teeman: Ilmastonmuutoksen tarkastelua energian näkökulmasta. Tämä teema oli esillä Kestävä tulevaisuus teemapäivänä keväällä 2018 ja tulee uudelleen käsittelyyn syksyn 2018 koko koulua koskevassa monialaisessa oppimiskokonaisuudessa syys – lokakuussa.​

.


tpaita.gif