Oppilaskunta

Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaiden joukosta valitaan oppilaskunnan hallitus, joka osallistuu koulun asioiden päätöksentekoon. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Karolina Qvarnberg-Erholz (1-6), Nina Kiuru (1-6) ja Arja Forstadius (7-9).