Oppilaskunta

Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaiden joukosta valitaan oppilaskunnan hallitus, joka osallistuu koulun asioiden päätöksentekoon. Oppilaskunnan ohjaajana toimivat Helena Hovila (1-6) ja Hanne Piekkola-Fabrin (7-9).