Vuonna 1969 perustettu Kaukajärven koulu on oman kylän koulu, tuttu ja turvallinen, jossa oppilaan on hyvä kasvaa ja opiskella koko peruskoulunsa ajan. Oppilas saa laadukasta opetusta ja oppii työskentelemään aktiivisesti – yksin ja yhdessä. Koulu on teknologiapainotteinen.

Oppilaita (1. - 9. luokat) koulussa on noin 700 ja opettajia 80. Luokille 7 – 9 oppilaita tulee myös Annalan (ml. Karosen koulutalo) ja Vehmaisten kouluista. 

Kaukajärven koulun alaisuudessa toimii myös Viinikassa (Viinikankatu 53) sijaitseva toiminnallinen kymppiluokka, jossa on paikka 12 opiskelijalle sekä Iidesrannassa (Turjankatu 1 C) kaksi nivelvaiheryhmää, joissa paikka 20 oppilaalle.

Arvot

Kaukajärven koulun toimintakulttuurissa painottuvat yhdessä oppilaiden, huoltajien, opettajien, ja koulun muun henkilökunnan kanssa valitut keskeisimmät arvot, joita ovat turvallisuus, kestävä elämäntapa, oppimisen ilo ja kunnioittava vuorovaikutus.

Opetussuunnitelma

Koulutyössä meille tärkeitä asioita ovat hyvät tavat, erilaisuuden hyväksyminen ja kiusaamisen ehkäiseminen.

Kaukajärven koulussa on toimiva kestävän kehityksen ohjelma, jota pyritään tehostamaan Vihreä lippu -toiminnan avulla. Toimintaan osallistuvat oppilaat, opettajat ja koulun muu henkilökunta.  

Oppilas voi kehittää omia vahvuuksiaan valinnaisia aineita opiskelemalla. Valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla 7 tuntia ja 9. luokalla 5,5 tuntia viikossa. Valinnaisuutta tarjotaan monipuolisesti useissa eri oppiaineissa. 

Kieliohjelma

A1-kielet:      englanti, saksa
A2-kielet:      englanti, saksa
B1-kieli:        ruotsi
B2-kielet:      ranska, saksa, venäjä

Kielipolut

Monipuolista toimintaa

Koulu tekee yhteistyötä ulkomaisten ystävyyskoulujen kanssa Comenius-projektin ja Saksan vaihto-ohjelman myötä. Tiiviit yhteydet näiden koulujen kanssa auttavat oppilaita kansainvälistymään.

Koulussamme on ajanmukaista tietotekniikkaa, joita hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa.

Koulu toimii tiiviisti yhdessä vanhempainyhdistyksen, eri yritysten ja yhteisöjen, Messukylän seurakunnan sekä kirjaston ja poliisin kanssa. Koulussa kokoontuu viikoittain pedagogisen tuen tiimi, johon kuuluvat rehtori, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koululääkäri ja terveydenhoitaja.

Iloisten ja aktiivisten luottamus- ja tukioppilaiden tärkeänä tehtävänä on mm. kouluviihtyvyyden parantaminen, 7. -luokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa sekä sopeuttaminen uusiin opetusryhmiin.