OPPAAT

  • xxx
  • xxx

 

HYVÄ 7. LUOKAN OPPILAS JA HUOLTAJA

 

 Kaukajärven koulun oppilailla on mahdollisuus valita valinnaisia oppiaineita

 8. luokalla 7 viikkotuntia ja

 9. luokalla 5,5 viikkotuntia

 Valittaessa aineita on hyvä ottaa huomioon oppilaan kiinnostus, koulumenestys, jaksaminen ja aineesta opiskeluun koituva hyöty myös peruskoulun jälkeisissä opinnoissa.

 Hyötyä yläkoulun aikaisiin opintoihin:

 Kertaavilla ja vahvistavilla kursseilla oppilas parantaa osaamistaan perusasioissa.

 Lisäkursseilla oppilas saa sellaisia tietoja ja taitoja, jotka syventävät oppitunneilla jo opittua tai, joita ei oppitunneilla käsitellä.

 7. luokalla päättyvät musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö. Näiden aineiden 7.luokan arvosanat siirtyvät sellaisinaan päättötodistukseen ja vaikuttavat todistuksen kautta jatko-opintoihin pääsyyn.

 Oppilas voi jatkaa näiden aineiden opiskelua valitsemalla niiden valinnaiskursseja.

  Hyötyä jatko-opintoihin:

 Mikään valinta ei ole esteenä tai rajoitteena jatko-opintoihin pääsylle. Joistakin valinnoista saa lisäpisteitä lukioiden erikoislinjoille haettaessa. Pitkien valinnaisaineiden arvosanat vaikuttavat jatko-opintoihin pääsyyn. Valintojen avulla voi testata kiinnostustaan tai vahvistaa taitojaan tietyn alan koulutukseen.

  Harrastuksiaan voi syventää valinnaisaineitten kautta, mutta oppilaan kannalta on syytä miettiä, onko vapaa-ajan harrastuksen määrä jo riittävä.

  Koulumenestys kannattaa huomioida erityisesti uusia kieliä valittaessa, mutta muissakin aineissa siten, että valinnan avulla olisi mahdollista parantaa keskiarvoa.

  Jaksaminen tulee esille erityisesti 9. luokan aikana, jolloin valinnaisuus vähenee ja tilalle tulee pakollisia teoria-aineiden kursseja.

  Ei pakata reppuun enempää kuin oppilas jaksaa kantaa.

 

 NYT TEHTÄVÄT VALINNAT

  PITKÄT VALINNAT (arvioidaan numeroin, vaikuttaa päättötodistuksen keskiarvoon)

 

2 kpl                       KAHDEN VUODEN KURSSEJA (kaksoistunti viikossa kahden vuoden eli kahdeksan jakson ajan)                   

 POIKKEUS: Teknologiapainotuksen oppilaat valitsevat vain yhden pitkän valinnaisen.

 LYHYET VALINNAT (arvioidaan hyväksytty/ hylätty)

  2 kpl                      KAHDEN JAKSON KURSSEJA (38 h) KAHDEKSANNELLE LUOKALLE (kaksoistunti viikossa kahden jakson ajan)              

  2 kpl                      YHDEN JAKSON KURSSEJA (19 h) KAHDEKSANNELLE LUOKALLE (kaksoistunti viikossa yhden jakson ajan)                

 Poikkeus:

 Vapaaehtoisen A-kielen lukija on neljännellä luokalla ottanut valinnaisaineekseen englannin tai saksan.

 Nyt hän voi valita

 joko

 1 kpl                      KAHDEN VUODEN KURSSEJA

 2 kpl                      KAHDEN JAKSON KURSSEJA kahdeksatta luokkaa varten

 2 kpl                      YHDEN JAKSON KURSSEJA kahdeksatta luokkaa varten

 

 tai

 2 kpl                      KAHDEN VUODEN KURSSEJA

 1 kpl                      KAHDEN JAKSON KURSSEJA kahdeksatta luokkaa varten

  

tai

 2 kpl                      KAHDEN VUODEN KURSSEJA

 2 kpl                      YHDEN JAKSON KURSSEJA kahdeksatta luokkaa varten

  

Vapaaehtoisen A-kielen lukija, joka valitsee 2 kpl kahden vuoden kursseja, ei opiskele lainkaan lyhyitä kursseja 9. luokalla, koska hänen viikkotuntimääränsä (30 vkh) tulee ylittymään 0,5 viikkotunnilla.

 

 Valinnat ovat sitovia!