9. luokat

Opinto-ohjauksessa pääteemoja ovat

  • jatko-opinnot - hakeminen ja valmiudet
  • itsetuntemus - omat kyvyt ja kiinnostukset

Oppilailla on OPON oppitunnit kerran viikossa koko lukuvuoden ajan.

Huoltajille järjestetään tiedotusta ja vanhempainiltoja jatko-opintovalintaprosessista.

 Opinto-ohjaaja järjestää jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisen ohjauskeskustelun jatko-opintoihin liittyen.Ohjauskertoja järjestetään niin monta kuin on tarpeen. Huoltajalla on mahdollisuus halutessaan osallistua ohjauskeskusteluun.

Toponetti-sivusto on oppilaan ja huoltajan käytössä. Aikataulu ja tapahtumat 9 luokan osalta löytyvät Toponetin sivuilta.

Yhdeksäsluokkalaisten TET-jakso on kahden viikon mittainen syyslukukauden aikana. Jakson paikka haetaan itse. Koululla on rajoitettu määrä TET-paikkoja tarjolla niille, jotka eivät löydä paikkaa itse.