Työelämään tutustuminen (tet)

Syksyllä 2018 9. luokan TET on 29.10. - 9.11.2018

Työelämään tutustuminen on kouluopetuksen liittämistä ammattien ja työelämän tilanteisiin.

Kaukajärven koulussa työelämään tutustumista toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä ja omana kokonaisuutenaan opinto-ohjauksessa.

Työelämään tutustumisessa muotoja ovat työpaikkavierailut, ammattien ja työelämän esittely, yrittäjyyskasvatus sekä varsinaiset TET-jaksot.

7.luokalla oppilailla on yhden päivän mittainen TET-jakso koulun keittiöllä tai muussa koulun työpisteessä. Tavoitteena on tutustuttaa oppilas koulun ruokailun järjestämiseen ja työelämän aikatauluihin ja esimies/työntekijä suhteeseen.

8. luokalla oppilaat ovat kolmen päivän TET-jaksolla itse hakemassaan työpaikassa koulun ulkopuolella. Tavoitteena on opetella työnhakutaitoja ja tutustua kiinnostavaan työympäristöön tai ammattiin.

9. luokalla kahden viikon TET-jaksolla on tavoitteena tutustua työelämään myös jatko-opintojen näkökulmasta. Raportissa korostetaan erilaisia koulupolkuja, joita pitkin työelämään siirrytään. Työelämän pelisääntöjä syvennetään edellisten TET-jaksojen pohjalta.

Huoltajille tiedotetaankunkin luokka-asteen TET-jaksosta erikseen. Oppilaat ohjeistetaan opon tunneilla oikeisiin menettelytapoihin ja toimintaan TET-jaksojen aikana.