Yhteystiedot

Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja

Mia Gerdt, opinto-ohjaaja

Erityisluokanopettajat Eija-Sanna Peni 7-9 B ja Kaisa Kauttu 7-9 A hoitavat luokkiensa opinto-ohjauksen.

Luokilla 1-6 opinto-ohjauksesta vastaa luokanopettaja.