Yhteystiedot

Riina Hanhikoski, opinto-ohjaaja

Mia Gerdt, opinto-ohjaaja

Erityisluokanopettajat Maria Toivonen 7-9A, Jukka Marttila 7-9B, Eija-Sanna Peni 7-9C ja Liisa Rainisto 7-9D hoitavat luokkiensa opinto-ohjauksen.

Vuosiluokilla 1-6 opinto-ohjauksesta vastaa luokanopettaja.