Yhteystiedot

Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja

Mia Gerdt, opinto-ohjaaja

Erityisluokanopettajat Maria Toivonen 7-9A, Eija-Sanna Peni 7-9 B ja Liisa Rainisto 7-9 C hoitavat luokkiensa opinto-ohjauksen.

Vuosiluokilla 1-6 opinto-ohjauksesta vastaa luokanopettaja.